SISEKORRA EESKIRI VIGALA JAHIMEESTE SELTSI HAAVLILASKMISE LASKETIIRUS JA POOLKINNISES LASKETIIRUS

1. Kõik võistlustest ja treeninglaskmisest osavõtjad on kohustatud teadma ja täitma relva ja laskemoona käsitlemise ohutusmõudeid ning andma selle kohta allkirja.

2. Laskerajal instrueeritud ja selle kohta allkirja andnud laskur vastutab täielikult enda, oma pere, kaaslaste ja kaasavõetud koduloomade käitumise ning ohutu viibimise eest laskerajal.

3. Ole kindel, et Sul on kehtiv relvaluba kasutatavale relvale.

4. Tutvu kasutatava relva ja laskemoonaga enne kui alustad laskmist. Kontrolli nende korrasolekut. Haavlilaskmise lasketiirus võib kasutada ainult 2,0-2,5 m läbimõõduga haavleid laenguga kuni 28 g.

5. Esikohal on ohutus:

 • Kanna relva lahtimurtult või relvakotis.
 • Ära sihi kedagi lahtimurtud relvaga
 • Eralda relvalt kanderihm
 • Relva laadi ainult laskekohal, rauad laskeala suunas
 • Ära keera ennast laskekohal ringi ennem kui oled relva tühjaks laadinud.

6. Teata koheselt kui oled märganud laskerajal ohtu.

7. Hoia rajal puhtust ja korda: 

 • Tühjad kestad ja padrunikarbid viska prügikasti.
 • Kisa, lärm ja kõvasti rääkimine on laskerajal sobimatud
 • Joobes olek ja alkoholi tarvitamine on laskerajal keelatud
 • Laskerajal kasuta kaitseprille, kõrvaklappe või -troppe
 • Kasuta sportlikku, ilmastikule vastavat riietust
 • Abista ja anna nõu teistele.

8. Tasu laskemärkide eest enne kui alustad laskmist.

9. Kui tunned ebakindlust, ära häbene ja küsi nõu teistelt.

10. Laskeraja instruktori ja kohtuniku sõnad on seaduseks laskerajal.

11. Ära unusta, et laskerada on ehitatud kõikidele meeleheaks ja ühiseks kasutamiseks

Ohutusnõuded Vigala Jahimeeste Seltsi haavlilaskmise lasketiirus ja poolkinnises lasketiirus